22 000 barn och unga i åldrarna 15 till 19 år kan ha blivit utsatta för kommersiell sexuell exploatering. Det skriver Child10 idag i ett pressmeddelande. Hälften av dessa har blivit utsatta över internet och hälften har träffat sin förövare fysiskt. Det visar en Sifo-undersökning på uppdrag av Child10..  

”Vår undersökning visar att det finns barn och unga i motsvarande varje klass i årskurs nio och på gymnasiet som har blivit utsatta för sexuella övergrepp mot ersättning. Nu behövs det ett nationellt kunskapslyft om problemet som omfattar skolan, socialförvaltningen, hälso- och sjukvården och rättsväsendet, säger Jacob Flärdh, generalsekreterare på Child10 i pressmeddelandet”

Resultatet i undersökningen visar en tydlig skillnad mellan flickor och pojkar. Av de svarande så svarade sex procent av tjejerna ja medan två procent av pojkarna svarade ja på frågan om de hade någon erfarenhet av att bli köpta för sexuella ändamål. Det motsvarar 16 000 flickor och 5 900 pojkar på nationell nivå – totalt 22 000 barn och unga.

”Barn och unga kan till exempel luras in genom manipulation, hot eller löften om lättförtjänta pengar. Det kan också ske via förskönande omskrivningar, som till exempel sugardating, där förövaren agerar under illusionen om att det handlar om dejting, och inte betalda övergrepp, fortsätter Jacob Flärdh”

Det ställdes bland annat frågor om hur det hade skett. Bland annat om de träffat förövaren på internet eller fysiskt och bland flickor och pojkar fanns det skillnader. Det visade sig bland annat ovanligt att ha utsatts för kommersiell sexuell exploatering både fysiskt och online. Bland dem som utsatts online var det absolut vanligaste att flickor blev utsatta via appen Snapchat.

”Oavsett om barnen utsätts fysiskt eller digitalt så berättar många barn att de känner ett ansvar och en skuld själva, eftersom de har fått någon form av ersättning. Här måste vi vuxna vara oerhört tydliga med att inte förstärka den bilden utan lägga ansvaret där det hör hemma – hos förövaren som begår ett övergrepp och ett sexualbrott, säger Jacob Flärdh.”


Fakta om kommersiell sexuell exploatering: Kommersiell sexuell exploatering är sexuella handlingar i utbyte mot någon form av ersättning. Sexuella handlingar kan vara att visa sig i en webbkamera, bli filmad i en sexuell situation eller ha sex eller göra sexuella handlingar med någon. Ersättningen kan vara allt ifrån pengar, till droger, eller någonstans att bo.

Om Sifoundersökningen: Undersökningen genomfördes online under oktober 2021. 1032 barn i åldrarna 15–19 år svarade på frågor om bland annat erfarenheter av kommersiell sexuell exploatering och hur attityderna till sex mot ersättning upplevs i närmiljön. Ungdomarna som deltagit utgör ett representativt snitt av befolkningen vad gäller spridning i landet, socioekonomisk bakgrund och kön.

[wpdiscuz-feedback id=”9lazr1mlgh” question=”Har du någon gång blivit tillfrågad, utsatt eller känner du någon?” opened=”0″]Har du någon gång blivit tillfrågad, utsatt eller känner du någon?[/wpdiscuz-feedback]

Så formulerades frågorna:

Har du någon gång fått ersättning för att visa sexiga/avklädda bilder eller filmer?*

Tjejer Killar
Ja 3 % 1 %
Nej 94 % 98 %
Total 100 % 100 %

Har du själv träffat någon och haft sex/utfört sexuella handlingar i utbyte mot något, såsom pengar, kläder, middagar, tobak, alkohol eller andra saker/tjänster?

Tjejer Killar
Ja, flera gånger 1 % 0 %
Ja, enstaka gång 2 % 0 %
Nej 93 % 94 %
Vet ej / ej svar 4 % 6 %
Total 100 % 100 %

Summering av antalet positiva svar ovan: Totalt 4 procent har någon form av erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering. Siffran har räknats fram av Sifo genom att slå samman antalet unika Ja-svar på de frågor som rör sexuell exploatering antingen online eller träffats fysiskt. Siffran har en felmarginal på 1,2 procent, vilket motsvarar mellan 15 600 – 29 400 barn och unga. Siffran 6 procent av tjejerna har en felmarginal på 2 procent vilket motsvarar 11 100 – 22 200 tjejer i Sverige (4–8%). Motsvarande siffra för pojkar är 2 procent som med en felmarginal på 1,2 procent ger mellan 2 400 – 9 500 pojkar. Siffran för antalet personer i åldrarna 15–19 år utgår från SCB:s statistik för rikets befolkning 2020.

*= Frågan ställdes i 6 olika varianter; på Onlyfans, Instagram, TikTok, Snapchat, via kompisar eller på annat sätt. Vanligaste plattformen för kommersiell sexuell exploatering var Snapchat.

Child10 jobbar mot trafficking och andra former av kommersiell sexuell exploatering av barn. Child10 grundades 2014 och är verksamma både i Sverige och internationellt. Stiftelsens vision är en värld fri från människohandel och andra former av kommersiella sexuella övergrepp av barn. Child10 tror att förändring uppnås genom ett holistiskt arbete med barnets rättigheter i centrum. Tillsammans med gräsrotsorganisationer och andra ledande experter utvecklar vi effektiva lösningar och driver påverkansarbete för att säkerställa att varje enskilt barn får sina rättigheter tillgodosedda.