Inspektionen för vård och omsorg, IVO – har idag beslutat om ett föreläggande mot Akademiska sjukhuset i Uppsala. Om akutmottagningen inte lever upp till IVO:s krav på åtgärder för en förbättrad patientsäkerhet, utgår ett vite om 20 miljoner kronor.

 

Under flera års tid har det påtalats allvarliga brister och patientsäkerhetsrisker vid akutmottagningen på aktuellt sjukhus. Riskerna uppstår bland annat till följd av att sjukhuset dagligen saknar vårdplatser. Med nuvarande arbetssätt behöver antalet ökas med minst 30 nya somatiska vårdplatser för att minska riskerna för patienterna, skriver IVO i ett pressmeddelande.

-Det är mycket allvarliga brister som funnits på Akademiska sjukhuset under en lång period. IVO har i flera tidigare tillsynsinsatser begärt att vårdgivaren ska åtgärda bristerna. Men vårdplatsläget under sommaren 2021 har varit bland det värsta som Akademiska sjukhuset haft, säger Peder Carlsson, avdelningschef på IVO.

 

Senast den 2 december 2021 ska sjukhuset tillgängliggöra det antal vårdplatser som behövs för att tillgodose samtliga patienters behov av inneliggande vård.