STOCKHOLM

Forskning vid Karolinska institutet visar att en anpassad variant av terapiformen ACT kan hjälpa personer med autismspektrumtillstånd. Behandling anpassad till autism är ovanlig, men den nya terapiformen har visat sig fungera både i skola och psykiatrisk öppenvård.

Nästan två procent av befolkningen har någon form av autism. Svårigheter med socialt samspel, att kunna anpassa sig till nya situationer och överkänslighet för nya intryck gör att personer med autism i högre utsträckning än andra riskerar att drabbas av vissa psykiatriska symptom och stress.

 

I sin doktorsavhandling har Johan Pahnke undersökt användbarhet och effekt av en behandlingsmodell som kallas ACT, acceptance and commitment therapy, för behandling av psykisk ohälsa hos personer med autismspektrumtillstånd.

– Eftersom behandlingar som fungerar och är anpassade för personer med autism är sällsynta, är behovet av nya behandlingsmodeller stort, säger Johan Pahnke, psykolog och nyligen disputerad forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

 

ACT är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi (KBT). Inom KBT läggs fokus och kraft på tänkandet och att förändra tankar. I ACT fokuseras det mer på att förändra förhållningssättet till tankar och känslor för att kunna handla meningsfullt. ACT används bland annat inom coaching, psykoterapi och personlig utveckling, där mötet med andra människor står i fokus.

Källa: ki.se