Höga hastigheter och otrygga passager i våra tätorter medför inte bara en förhöjd risk att skadas allvarligt eller dödas i en trafikolycka. Otryggheten får också föräldrar att skjutsa sina barn till skolan istället för att låta de gå och cykla. Hur säkert är det egentligen för våra barn?

 

NTF.s årliga och nationella hastighetsmätning i tätort visar att nästan hälften kör för fort på kommunala 40-sträckor. Utöver det bedöms cirka hälften av alla kommunala gång-, cykel- och mopedpassager över gata hålla låg säkerhetskvalitet.

De stora förlorarna blir barnen som fråntas chansen till daglig motion och den utveckling som det innebär att bemästra och utforska sin omvärld. En förutsättning för att barn ska kunna gå eller cykla till skolan är säkra skolvägar.

 

– Vi får ofta frågor från oroliga föräldrar kring när barn är mogna att ta sig till och från skolan på egen hand. Många av barnens funktioner är inte färdigutvecklade förrän i tonåren. Barnens begränsningar gäller bland annat sådant som att identifiera varifrån ljud kommer, bedöma avstånd och hastighet på fordon, använda sitt perifera seende, skilja på höger och vänster, göra flera saker samtidigt, och bedöma risker. Men med rätt förutsättningar i form av en säker skolväg kan man låta yngre barn gå eller cykla till skolan utan någon vuxens sällskap, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

 

Provisoriska övergångsställen och få hastighetsmarkeringar oroar föräldrar

En av de skolvägar som oroar mycket är den till Nakterhusskolan i Vega. Tung trafik passerar i hög hastighet och det saknas övergångsställe för att komma till skolan.

Peter Wrangsell, Haninges projektledare för Vegastaden, säger att kommunen varit i dialog med både rektor och föräldrar om skolvägen. Man har även varit ute i området för att se vad som behöver göras för att säkra vägen.

– Vi har hittat några punkter som vi ser att vi ska förbättra. Vi kommer att måla på några övergångsställen i orådet, maxhastigheten kommer även att målas på vägen utanför skolan och det kommer sättas upp en digital hastighetsskylt på Vega Allé, säger han till mitti