LIVSSTIL OCH FAMILJ Var tvättar du din bil? Många gör det på gatan – men inte vill du ha en kallsup full av tungmetaller.

Kommunerna har börjat städa av gator och torg från allt grus och många passar på att vårstäda bilen. När du tvättar din bil lossnar föroreningar som tungmetaller, olja, asfaltrester och kemikalier från bilvårdsmedel, som sedan hamnar i naturen.

Tvätta gärna bilen i tvättanläggning där vattnet tas om hand och renas innan det släpps ut.

Om du tvättar bilen eller bildäck utomhus går vattnet inte till reningsverk, utan det rinner orenat ut i närmsta lokala gatubrunn, bäck, sjö, havsvik eller ner i grundvattnet – till natur, växter och djur, dricksvattentäkter och badvatten – med gifter och allt. Och du skulle väl inte vilja dricka eller bada i din bils smuts?

Tvätta därför gärna din bil i en tvättanläggning med oljeavskiljare och andra reningssystem där vattnet tas om hand och renas innan det släpps ut i naturen och havet igen.