DEBATT: Skolkamrater ägnar sig åt digitala sexuella trakasserier av både flickor och pojkar. Det kommer i form av både ovälkommen nakenhet och sexuella videor.

Enligt en studie från Göteborgs universitet(1) saknar ungdomar ofta färdigheter för att skydda sig mot sexuella trakasserier. Det kan leda till förödmjukelse, mobbning och psykisk ohälsa.

 

Alla förstår inte att det är trakasserier.

Kristina Hunehäll Berndtsson intervjuade 80 barn i årskurs 9 från tre olika skolor i olika geografiska och socioekonomiska områden för att studera sina erfarenheter av sexuella trakasserier på internet. Eleverna lyfte till exempel fram hur fotografier och videor som skickats i samtycke vidarebefordras till andra.

Individer kan dock luras eller utpressas att skicka fotografier som sedan sprids, och de kan få ”dickpics” och ”nakenbilder” utan att ha begärt dem.

 

  • Ungdomarna saknar oftast strategier för att bemöta digitala sexuella trakasserier. Det är ett känsligt ämne som det är svårt att tala om. En del pratar inte ens med sina närmsta vänner om det. Det finns risk att bli utsatt för negativ ryktesspridning om det kommer ut. De pratar inte heller med vuxna om det. De tror inte att vuxna känner till fenomenet, säger Kristina Hunehäll Berndtsson. (2)

 

Pojkar har svårare att diskutera det.

Flickor var mer benägna att vara sårbara än pojkar. Men även män fick oönskade ”dickpics” och nakenbilder från flickor. De lurades också att skicka privata foton eller videor, som sedan fick stor spridning.

 

  • De beskrev att de blev chockade, att det var obehagligt och att de inte visste hur de skulle hantera det. Men de hade samtidigt svårt att se sig själva som offer. Det gjorde att de hade svårare att sätta ord på sina erfarenheter än flickor. Flickor kunde i regel prata om sin utsatthet på ett helt annat sätt än pojkar och även beskriva dessa erfarenheter i termer av patriarkala strukturer, säger Kristina Hunehäll Berndtsson.

 

Studien upptäckte att missgynnade barn drabbades på olika sätt. De blev arga, olyckliga, kränkta, och i ett fall började mobbning. En flicka och hennes kompisar lurade en nyinkommen pojke att tillhandahålla en privat videofilm. Det spreds senare bland hans kamrater, vilket fick honom att undvikas och trakasseras. Scenariot visar hur pojkar, även när situationen vänder, kan uppfattas som förövare av sexuella trakasserier medan flickor uppfattas som offer.

 

Skillnader i hur sexuella trakasserier hanteras

Undersökningen gjordes på skolor i socioekonomiskt homogena områden över hela landet. Det visade sig att det fanns betydande skillnader i hur studenter vid olika institutioner diskuterade och hanterade digitala sexuella trakasserier.

Det finns skillnader i olika skolkulturer. Det går däremot inte att dra generella slutsatser utifrån dessa skillnader.

 

Jan-Erik Lindblom

 

Avhandling:Källor:

(1) Digitala sexuella trakasserier i skolan: Elevperspektiv på sexting, utsatthet och jämställdhet.

 

(2) Kristina Hunehäll Berndtsson