STOCKHOLM

Allt fler barn och ungdomar i Stockholms län får diagnoserna adhd eller autism, enligt en rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Rapporten visar att drygt sex procent av alla barn och ungdomar som är folkbokförda i länet har fått en adhd-diagnos, autismdiagnos eller båda någon gång under perioden 2015-2020. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med tidigare period 2013-2018.

Antalet barn som får vård för adhd, autism eller båda diagnoserna har ökat kontinuerligt under det senaste decenniet och den största relativa ökningen står flickor för.

-Orsakerna är inte helt kända. En delförklaring kan vara att allt fler, framför allt flickor, söker vård för sina svårigheter, vilket bidrar till att mörkertalet minskar, säger Anna Ohlis, överläkare, medicine doktor, och biträdande chef vid enheten för psykisk hälsa på CES.

 

Omkring 80 procent av de som genomgår en neuropsykiatrisk utredning får åtminstone en av diagnoserna. 

Totalt har 22 944 barn och ungdomar genomgått en neuropsykiatrisk utredning under perioden 2018–2020, en ökning med 22 procent eller 4 136 barn. Fler barn och ungdomar gör också mer än en neuropsykiatrisk utredning.

– Det kan finnas flera skäl till att genomgå flera utredningar. I vissa fall kan det röra sig om att man upplever att den föregående utredningen inte utförts korrekt. Men det kan också handla om att vissa funktionsnedsättningar blir tydligare när kraven höjs i skolan och i den sociala samvaron, säger Anna Ohlis.

Källa: Region Stockholm