BOTKYRKA Det ska bli ny grundskola och nya förskolor i Norra Botkyrka.

Det var i förra veckan som beslutet fattades av utbildningsnämnden angående skolstrukturen i Norra Botkyrka. I förslaget som är en satsning på nästan 1 miljard innebär en nybyggd grundskola för cirka 1000 elever samt en grundsärskola. Satsningen innehåller även flera nya förskolor i Hallunda/Norsborg.

Grundskolan med plats för cirka 1000 elever ska ha en matematisk och vetenskaplig profil med högt digitalt fokus

I satsningen kommer det även att satsas på ”After-school” vilket innebär att elever hela vägen upp till åskurs nio kan stanna kvar efter skoltid på skolan för att få hjälp med läxläsning, utveckla sina fritidsintressen inom till exempel teater, film eller idrott.

I planen för stadsutvecklingen i Hallunda/ Norsborg är planen också att bygga om norra Botkyrkas centrum för att skapa mer öppna grönytor, bättre livsvillkor och fler arbetstillfällen.

Här kan du läsa mer om satsningen