Under juni och juli månad rustas vägar upp skriver Haninge kommun på sin hemsida. Dessa arbeten kommer pågå mellan 07:00 och 16:00 på dagarna. 

Detta innebär att det kan bli lite trängre att ta sig fram och vi vissa platser kan det hända att trafikvakter reglerar trafiken.

Kommunen meddelar även att gång och cykeltrafikanter inte kommer att påverkas av detta.

Vill du veta vilka dagar och vilka gator som är berörda av arbetat så kan finns listan här