Har de folkvalda politikerna insett att de också kommer hamna inom äldreomsorgen en dag eller tror de att de är odödliga?

Jag är väl medveten om att jag kommer att hamna på äldreboende en dag och vill därmed göra allt för att förbättra tillvaron för de som bor där idag. Jag vill inte hitta en nivå där vi gör minsta lilla. Jag vill ha en nivå som ger intryck av att det är snudd på lite för bra för att vara en kommunal äldreomsorg.
Vi i Medborgerlig Samling kommer att jobba för att en flytt till äldreboende ska vara ett naturligt steg att ta.
Där ska du kunna ha umgänge, bli omhändertagen och få den service som du har förtjänat efter ett långt liv.
Alla kontakter med personal skall ske på dina villkor. Ditt språk (svenska, finska)
Sebastian Sandh
Ordförande Medborgerlig Samling Haninge