DEBATT: Organisationen Friends har kommit fram med en ny rapport. En som inte alls är en positiv sådan. 


I denna rapporten står det att vart fjärde barn upplever kränkningar och/eller mobbning inom idrott. I rapporten framgår att barn som håller på med lagidrott löper större risk att uppleva detta. För en majoritet, hela 67 procent, förekommer kränkningar i samband med prestation – något som är högst oroväckande.

Fotbollstränaren Christer Alsiö (som vi tidigare skrev om) blev tilldelad Fair Play priset på Idrottsgalan tack vare sitt engagemang i ungdomsidrotten. Alsiö skapade ett fotbollslag för de barn som la av med fotboll i sina respektive lag, för de som bara vill ha roligt och slippa prestationsångest.

Alsiö berättar för Smålandsposten att han inte alls är förvånad över de negativa resultaten. ”Jag förstår det, när man tänker på den kulturen som finns i dag så är jag inte förvånad över siffrorna”, säger Alsiö.

Pressen som barnen utsätts för verkar ske under allt tidigare ålder. Därför kommer det förmodligen inte som en så stor chock att även ledarna själva uppges ha kränkt barnen. För enligt rapporten har 10 procent, det vill säga vart tionde barn som idrottar, upplevt kränkningar från en ledare.

Något som Alsiö är väldigt upprörd över. Han poängterar att det är viktigt med att utbilda ledare i hur man ska agera, i synnerhet med tanke på att de flesta är ideella ledare. ”Egentligen ska man ha som ett körkort”, säger Alsiö.

Frågan som kvarstår är huruvida idrottsföreningar borde se över vad ett ledar/tränar uppdrag innebär och vilka kvaliteter samt egenskaper som krävs för att lyckas och få barn att växa samt att få de att känna glädjen med idrottandet som sådan. Det kanske kan leda till att idrotten inser att det är bättre att belöna arbetet och på så sätt locka till sig mer kunniga tränare, än att ständigt hålla fast vid det ideella ”tänket”.