Rekryteringen av minderåriga är ett av de allvarligaste samhällshoten. Det är en slutsats som polisen drar i sin senaste kartläggning av de kriminella nätverken i Stockholm. 

Grovt kriminella erbjuder snabba pengar för småjobb, snygga kläder och dyra klockor. Ett sätt att knyta de unga till sig, ungdomar i utsatta förorter som snabbt fastnar i de kriminella nätverkens garn.

-När de kriminella ses som förebilder blir det lättare för dem att rekrytera unga. Från polisens sida behöver vi visa att den glorifierade bild de ger av det kriminella livet är långt från den verkliga. Vi måste också plocka av dem brottsvinsterna – allt från dyra klockor till fina bilar – och se till att de hamnar bakom lås och bom, säger Anna Rise, chef för underrättelseenheten i Stockholm.

En orsak till att våldet ökat är att de lokala nätverken blivit rörligare, tidigare höll de sig på hemmaplan. Nu rör de sig in på varandras områden, samarbetar och gör upp affärer. När en affär går snett eller en överenskommelse bryts leder det till skjutningar och annat våld.

Narkotikans roll kan inte överbetonas.

-Narkotikan går som en röd tråd genom alla nätverken och är den absolut största konfliktkällan, säger Anna Rosén.

Mitti.se