HUDDINGE

En stor utbildningsinsats drar nu igång i Huddinges kommunala grundskolor. Alla lärare och pedagoger ska – från och med november – genomgå en basutbildning med fokus på pedagogiskt bemötande och socialt samspel. 

 

Alla lärare och pedagoger ska utbildas i grundläggande kunskaper om om NPF, tydliggörande pedagogik och hur man ska arbeta för att främja goda relationer och ett positivt bemötande i såväl skola som fritidshem.

-I takt med att vi har blivit bättre på att upptäcka elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så måste vi rusta vår personal med de bästa pedagogiska verktygen. Jag är hoppfull och tror att det här kommer att gynna alla elever, säger Jelena Drenjanin, ordförande i grundskolenämnden, Huddinge kommun i ett pressmeddelande.