70 procent av världens befolkning lever i diktaturer – en demokratirapport varnar för detta

Demokratirapporten från Varieties of Democracy Institute vid Göteborgs universitet, V-Dem-institutet, släpptes tidigare i veckan, och är särskilt aktuell med tanke på den senaste tidens populistiska rörelser i Europa och USA.

Rapporten ger en oroväckande bild av demokratin i världen, och framhåller att vi är tillbaka till 1989 års nivå av demokrati. Detta innebär att de senaste 30 årens demokratiska framsteg nu tillhör det förflutna.

Sjuttio procent av världens befolkning lever numera i diktaturer, och Vladimir Putins invasion av Ukraina bekräftar det som forskare har varnat för i åratal – att demokratisk regression pågår över hela världen, även kallad autokratisering, vilket enligt rapporten är ett direkt svar på att de demokratiska institutionerna inte har lyckats hålla sina löften. Särskilda faktorer som belyses är den ökande ekonomiska ojämlikhet och sociala utslagning som har kännetecknat de västerländska demokratierna under de senaste åren.

 

Väckarklocka för alla som vill försvara demokratin – Vi måste agera nu om vi vill rädda demokratin för kommande generationer!

Antalet liberala demokratier i världen minskar, och så sent som 2012 fanns det 42 liberala demokratier i världen. År 2021 är detta nere på 34 vilket innebär att det är bara 13% av världens befolkning som lever i en demokrati så som vi definierar det i Sverige.

I rapporten beskrivs hur autokratiska regeringar stadigt avvecklar demokratin, främst genom valda ledare som har tagit på sig att avveckla viktiga institutioner i det civila samhället, t.ex. medier och oberoende organisationer. Dessa förändringar kommer att leda oss närmare en mer polariserad värld där felaktig information är utbredd med falska nyheter som sprids på sociala medieplattformar – något som potentiellt kan orsaka stora problem för framtida generationer då det påverkar vilka beslut som de fattar om sina liv!

 

EU skiljer sig inte från andra och vi bör inte vara naiva och tro att våra demokratier är immuna mot dessa problem!

Sedan 2000-talet har antalet stängda autokratier ökat från 25 till 30 länder i världen, enligt vår forskning. I dag lever 5,4 miljarder människor under auktoritära förhållanden (70 %), enligt Staffan I. Lindberg, föreståndare för V-Dem-institutet.

Stillahavsområdet, Östeuropa, Centralasien, Latinamerika och Västindien har alla sett en betydande demokratisk nedgång under det senaste året, men när V-Dem-institutet beskrev Ungern som en icke-demokrati i sin 2020-rapport blev Ungern EU:s första diktator. I det senaste rapporten framkommer det att trenden ökar i EU där nu 20 procent av medlemsstaterna blivit autokratiska under de senaste åren.