Annonser i spel är något som de allra flesta förknippar med mobilspel. Där är spelarna vana med relativt mycket reklam, dels sådan som då och då poppar upp, men även sådan där spelaren behöver vänta och se exempelvis en reklamvideo för att kunna få fortsätta vidare. Nu är annonskonceptet på väg även till konsoler.


Hittills har gratistitlar på konsoler inte varit annonspåverkade, men Microsoft överväger möjligheten att kunna ge utvecklarna verktyg till att kunna attrahera annonsörer till sina gratisspel. Felsteg? Snarare en nödvändighet. Med de ständigt avancerade tekniska krav på spel måste tekniken och tillverkningen samt underhåll av dessa spel betalas och förbli lönsam.

Microsoft bygger upp ett program som kommer göra det möjligt att lägga till annonser i dessa spel. Enligt IGN Nordic förväntas programmet lansera under tredje kvartalet. Microsoft själva planerar inte att ta del av  inkomsterna, utan vill fördela dessa mellan utvecklarna och annonsörer. Intentionen är att bygga upp ett så kallad ”Xbox’s advertising network”. Syftet med detta är, som tidigare nämnt, att ge utvecklarna möjligheten till att kunna generera mer inkomst från gratisspel.

Konceptet medför naturligtvis en del risker. Konsolspelarna är inte vana med annonser och därmed kan en väldigt övertygande argumentation krävas för att få detta att fungera. När annonser exempelvis publicerades i UFC 4, skapad av EA Sports, blev reaktionerna kraftigt negativa och EA beslutade i samband med kritiken att helt ta bort dessa från spelet. Viktigt i sammanhanget är att UFC 4 var och är inte ett gratisspel, samt att kommunikationen gentemot spelarna från EA Sports var högst bristfällig sådan. Microsofts strategi vänder sig enbart mot gratisspel.

Hur man än vrider och vänder på detta så är Microsofts synvinkel lätt att förstå. Pengar måste komma in och utveckligen måste få fortsätta, något som Microsoft ser ut att vilja värna om för att se till att gratistitlar behåller sin plats på marknaden. Det går med största sannolikhet påstå att Microsoft kommer säkerligen jobba med att se till att annonser inte blir för störiga. Samtidigt kommer nog spelarna få ge sig och inse att gratisspelandet kan kräva lite uppoffringar – det för att se till att gratistitlar, som under de senaste åren blommat upp rejält, kan fortsätta finnas på marknaden.