STOCKHOLM OCH GOTLAND Trots att det är ett utsatt, ibland farligt och otacksamt jobb så är det inne att bli polis. I dag, den 7 juni, börjar över 200 polisaspiranter jobba i region Stockholm.

Av årets första, noga räknat, 223 polisaspiranter som kommer till polisregion Stockholm är 208 personer från den ”vanliga” polisutbildningen. Resterande 15 personer har gått den så kallade Funktionsinriktade Polisutbildningen (FPU). Det är civilanställda på polisen och som gått ett snabbspår i utbildning på ett år.

Aspiranterna gör en sex månader lång praktik och fördelas på olika lokalpolisområden i Stockholms län och på Gotland, skriver polisen på sin hemsida.

– Varje ny aspirant är ett välkommet och nödvändigt tillskott till region Stockholm. Fler poliser i våra lokalpolisområden är en förutsättning för att vi, tillsammans med andra aktörer, ska kunna minska rekryteringen till de kriminella nätverken och bidra till ökad trygghet i hela regionen, säger regionpolischef Mats Löfving, till polisen.se.

Nu följer en praktikperiod för polisstudenter under 26 veckor och aspiranterna handleds av erfarna poliser i dagligt brottsbekämpande och brottsförebyggande polisarbete.

De nya poliserna är en viktig del i den utökning av antalet anställda som pågår inom polisen. Målet är drygt 38 000 polisanställda vid årsskiftet 2024/25, varav drygt 26 000 poliser.