STOCKHOLM Har du svårt att hålla rätt hastighet? Den här veckan kan det stå dig dyrt om du inte kollar skyltarna.

Det är hastighetskontroller som står på agendan och polisen genomför under veckan ett ökat antal sådana kontroller där det lokalt är allra viktigast. Det sker till exempel i närheten av skolor och förskolor där det är många oskyddade trafikanter men även i andra miljöer i tätbebyggt område, t ex stadskärnan eller i bostadsområden.
– Trafiken är ett gemensamt utrymme, vårt gemensamma vardagsrum och vi behöver följa de regler som finns. Alla bor vi någonstans och om alla körde lika försiktigt som i det egna bostadsområdet skulle tryggheten på våra vägar öka, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen, till polisens hemsida.

Hastigheten har stor betydelse för hur allvarliga konsekvenserna av en trafikolycka blir och vid högre hastigheter är risken att dö betydligt större.

Även för oskyddade trafikanter som fotgängare, cyklister eller mopedister är hastigheten avgörande. En person som blir påkörd i 30 kilometer i timmen löper 10 procent risk att omkomma, vid påkörning i 50 kilometer i timmen ökar risken till 80 procent, enligt artikeln på polisen.se.