HUDDINGE

Huddinge kommuns grundskolor får en ny elevhälsoapp – en app som ska vara en ny kontaktväg för elever att få stöd från elevhälsan. Den nya appen blir tillgänglig för elever i årskurs 7-9 i december och tanken är att den lanseras för elever i årskurs 4-6 under vårterminen. 

Eleverna kommer att kunna komma åt ett kontaktformulär i appen när de är inloggade på sina skolkonton och får där själva ange hur de vill bli kontaktade – via sms, mail eller om de vill bli uppsökt i klassrummet.

I appen finns – förutom kontaktformuläret till elevhälsan – viktiga telefonnummer till ungdomsjourer, samtalsforum och olika tips kring fysisk och psykisk hälsa. Information som eleverna kan nå dygnet runt.

-Vi ser elevhälsoappen som en möjlighet för eleven till en digital knackning på dörren till skolans elevhälsa, en digital lösning som ligger i tiden. Vi hoppas att det ska sänka tröskeln för eleverna att söka hjälp från elevhälsan när de nu får en ny kontaktväg, säger Christina Dolke Andersson, biträdande verksamhetschef med ansvar för skolstöd på barn- och utbildningsförvaltningen, Huddinge kommun.

Huddinge.se