En ny metod kan förutse vilka områden som sannolikt kommer att få problem med öppen narkotikahandel och skottlossning. Metoden skulle kunna ligga till grund för riktade polisinsatser.

Mia-Maria Magnusson, polis, har skapat en modell som kan användas för att kategorisera platser som riskerar öppen narkotikahandel och skottlossning med hjälp av brottsstatistik, säkerhetsmätningar och nya uppgifter om platser med öppen narkotikahandel.

  • Vi pratar inte om stora ytor, utan små och väl avgränsade platser. Det kan vara en yta på några hundra kvadratmeter i ett bostadsområde, intill det lilla torget eller vårdcentralen i närsamhället. Genom att studera dessa platser ända ner på mikronivå kan polisens brottsförebyggande arbete bli mycket mer effektivt, säger Mia-Maria Magnusson.

Platser med droghandel

I avhandlingen ingår välkända och centrala områden, såsom Sergels torg i Stockholm, samt platser i utsatta områden som identifierats av polisen. En tredje kategori omfattar icke utsatta bostadsområden, som de i Stockholms utkanter. Gemensamt för dem alla är att de ligger nära tunnelbana, tåg och andra transportsätt.

Poliser drar nytta av kunskap.

Droghandel och vapenvåld är ofta kopplade till varandra. Genom att jämföra faktorer som befolkningens sysselsättningsgrad, brottsstatistik och trångboddhet ökar möjligheten att bedöma sannolikheten för framtida skottlossningar på, eller i samband med, platser med öppen narkotikahandel.

Motiverande diskussioner är ineffektiva.

Mia-Maria Magnusson anser att de åtgärder som sätts in för att bekämpa brottslighet i narkotikaangripna områden borde utvärderas vetenskapligt i större utsträckning. Inom ramen för avhandlingen undersökte hon en av de metoder som är vanligt förekommande i brottsförebyggande arbete – motiverande samtal.

  • Tanken med motiverande samtal är att länka till vård och förhindra att personer återfaller i narkotikabrottslighet. Men vid en jämförelse mellan två grupper, en som hade fått motiverande samtal och en grupp som inte fått det, tyder resultaten på att metoden inte alls har avsedd effekt.

Mia-Maria Magnusson på sin sida tar upp exempel på lyckade initiativ, som kameraövervakningen som genomfördes i Malmös kvarter Seved. Ett annat exempel är det arbete som Stockholms stad utfört på Sergels torg i Stockholm.

  • Genom att ordna aktiviteter och evenemang har staden bidragit till att förändra kulturen och känslan på torget. Men varje plats är unik och därför måste de brottsförebyggande åtgärderna anpassas och skräddarsys efter de lokala förutsättningarna, säger hon.

Avhandling:

Open drug scenes and the merging of policing practice and research. A pracademic approach.

Källa: forskning.se