Det var på kommunstyrelsens möte den 16 juni som det beslutades att det ska utredas och planeras för en ny yta för spontanidrott i Tungelsta.

Platsen ska vara anpassade på ett sätt att den kan användas åter om och passa för olika åldrar. Tanken är att den ska stå färdig under 2022.

Frågan kom upp eftersom kommunen planerar för två nya gruppbostäder i Tungelsta vid Backvägen och Lillgårdsvägen. På den aktuella platsen finns en grusplan som idag utnyttjas av de boende i området vilket inte kommer vara möjligt vid uppförandet av gruppbostäderna. Därför bör denna ersättas och för övrigt råder det en brist på park och akrivitetsytor i Tungelsta som utvecklas kan man läsa på kommunens hemsida.