Haninge kommun inför vaccinationskrav vid alla nyanställningar och besluten gäller alla typer av nyanställningar – tillsvidareanställningar, visstids- och timanställningar samt praktikanter.

– Vi vet att vaccin räddar liv. Alla behöver ta sin del av ansvaret för att fortsatt bromsa pandemin och minska smittspridningen. Här ser jag att vi som offentlig arbetsgivare visar vägen och visar tydligt att vi vill att alla ska vaccinera sig, säger kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg i ett pressmeddelande.

– Jag tycker också det är rimligt att kommunen nu signalerar och tar ansvar som stor arbetsgivare då en rad andra branscher behöver göra samma sak. Finns det krav på vaccination när man går på konsert är det också rimligt att vaccination krävs för att ta en anställning inom ett samhällsbärande yrke. Vi är medvetna om att lagen inte är tydlig i den här frågan. Och om det blir aktuellt ser vi fram emot en prövning av beslutet, säger Meeri Wasberg.

Beslutet är en del i det arbete som görs för att minska smittspridningen i samhället. Kommunen anställer varje år cirka 500 nya medarbetare på fasta tjänster eller vikariat, till det kommer också timanställda och praktikanter. Genom att införa krav på genomförd vaccination vid nyanställningar så ökar tryggheten både för de som har kontakt med kommunen och för medarbetare.

För de nya medarbetare som av exempelvis medicinska skäl inte kan ta vaccin kommer det att göras individuella bedömningar och det finns möjlighet att frångå principen om vaccination.

– Haninge kommun arbetar löpande med olika åtgärder för att minska smittspridningen i samhället och värna en god arbetsmiljö. Vi kommer kontinuerligt att följa upp och utvärdera effekterna av beslutet, säger Magnus Gyllestad, kommundirektör.

Beslutet om vaccinkrav som omfattar samtlig personal gäller nya anställningar som tecknas från och med 1 januari, för vård- och omsorgspersonal trädde beslutet i kraft omgående.