HUDDINGE 

Under tre dagar har lokalpolisområde Huddinge, tillsammans med Norrmalm genomfört en riktad insats mot prostitution.

 

Insatsen var i första hand en utbildningsinsats med syftet att ge medarbetare i Huddinge den kunskap som krävs för att jobba mot prostitution och människohandel.

Totalt lagfördes åtta sexköpare, varav den yngsta var 16 år gammal, skriver polisen på sin hemsida.

Människohandel är den tredje mest lukrativa brottstypen efter handeln med narkotika och vapen. De flesta kvinnor som är fast i prostitution är offer för människohandel. Polisen i Huddinge kommer att fortsätta arbeta mot detta viktiga område.