Ännu ett steg i rätt riktning mot införandet av strängare straff vid brott mot djur har tagits. Regeringen har överlämnat en proposition till Riksdagen som ska rösta om förslaget senare i höst. I propositionen som lämnats föreslås att det införs en skärpning av den nuvarande lagstiftningen gällande djurplågeri.

Förslaget innebär att ett nytt brott – grovt djurplågeri – förs in i brottsbalken. Brottet ska omfatta uppsåtliga och grovt oaktsamma gärningar. Straffskalan för djurplågeri idag sträcker sig från böter till fängelse i högst två år. Det nya förslaget innebär att straffskalan för grovt djurplågeri ska vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

-Vi har sett behovet av skärpta straff länge eftersom det är ett stort problem att djur utsätts för brott och att de brotten ofta prioriteras ned av rättsväsendet. Samhället måste visa i handling att brott mot djur tas på allvar och det här förslaget är ett viktigt steg i rätt riktning. Jag är glad att regeringen har lyssnat, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt i ett pressmeddelelande.