Beslutet om att stänga bussarnas framdörrar för påstigning förlängs till den 9 februari.

Den 13 januari beslöt SL att stänga framdörrarna till och med den sista januari. Det var för att säkra att deras trafik ska fortsätta rulla som vanligt. Beslutet förlängdes idag och gäller fram till den 9 februari.

För att kollektivtrafiken och samhället ska fungera säger SL i ett pressmeddelande att resenärer måste betala och när framdörrarna är stängda kan man inte blippa sitt SL-kort eller betalkort och att man får köpa sin biljett i SL-appen eller hos ombud som säljer SL-biljetter.

Under perioden kommer det finnas utökat antal biljettkontroller.

De skyddsglas som installerades i alla SL:s bussar under våren 2021 var trafikutövarna tvungna att ta ner i november efter beslut från Arbetsmiljöverket vilket lett till dessa åtgärder.