SVERIGE Nu kan det vara slut med Guldbrevs försäljningsmetoder.

En domstol förbjuder företaget att prata om guldpris som du nästan aldrig får för ditt inskickade guld, skriver Konsumentverket på sin hemsida.

Du har kanske sett Guldbrevs reklam, inte minst på tv? Av den får man lätt intrycket att man kan få en slant om man skickar in guld som annars ligger och samlar damm.

Men riktigt så enkelt är det inte och det pekar även Konsumentverket på. På sin hemsida berättar man att Patent- och marknadsdomstolen har prövat åtta huvudpunkter som Konsumentombudsmannen, KO, lyft fram som vilseledande för konsumenterna.

Domstolen håller helt med KO om att företaget inte berättar vad det tänker betala för guld som skickas in. Den information som finns är varken lättillgänglig eller lätt att förstå, skriver domstolen. Dessutom är det vilseledande att lyfta fram ett pris för guld som det är högst oklart om det alls är möjligt att få, skriver myndigheten på nätet.

-Många konsumenter anmälde företaget till Konsumentverket. De var missnöjda och kände sig lurade av företaget. Därför välkomnar vi domstolens beslut att företaget bland annat måste sluta använda vad som kan beskrivas som lockpriser i sin marknadsföring, säger Gunnar Wikström, processråd vid KO.

Guldbrev förbjuds också att använda ett tidtagarur i marknadsföringen eftersom det ger intryck av att de som snabbt bestämmer sig för att beställa Guldbrevs tjänst får bättre ersättning, vilket inte alls är fallet, noteras det på hemsidan.

Sammanlagt sätter domstolen ett vite på åtta miljoner kronor, en miljon per punkt. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om företaget skulle bryta mot domstolens beslut.

Telegrafernas reporter har bett Guldbrev om en kommentar till bland annat KO:s kritik men företaget har inte hört av sig.