STOCKHOLM På jakt efter lägenhet i storstan?

Tyvärr ser oddsen inte bra ut. Du och andra som redan har det svårt hitta bostad lär inte få det lättare.

Det framkommer av Bostadsmarknadsenkät 2022, där länets kommuner svarar på frågor om den aktuella bostadsmarknaden.

Det råder fortsatt stor efterfrågan på större lägenheter och småhus i länet och tillgången på bostäder med rimligt pris är för liten. De som redan tidigare hade svårt att komma in på bostadsmarknaden har fått det ännu tuffare, står det på länsstyrelsens hemsida.

Förra året började cirka 15 400 bostäder, inklusive ombyggnationer, att byggas i länet. Men bostadsbristen håller i sig. Nästan alla kommuner uppger att de har brist på bostäder i kommunen som helhet. Endast Nykvarn och Upplands Väsby säger att det råder balans på bostadsmarknaden i kommunen. Flera kommuner beskriver även att det finns en stor efterfrågan på större bostäder, framför allt med lägre hyra.

I år och nästa år bedömer länets kommuner att det totalt kan påbörjas ungefär 53 000 bostäder fördelat på 39 procent hyresrätter, 55 procent bostadsrätter och 6 procent småhus. Länsstyrelsens bedömning är dock att det inte är sannolikt att alla projekt kan starta som planerat.