STOCKHOLM Säg ditt namn vid bokningen. Det är ett av polisens motdrag för att förhindra personer från att boka flera tider vid passbokning.

Många köar för att förnya sitt pass och det blir inte bättre av att personer på olika sätt kringgår systemet och bokar tider som sedan överlåts till andra personer.

‒ Genom att personer bokar passtider, vars enda syfte är att boka upp tider och överlåta till andra, försvårar man för de som verkligen behöver nytt pass och det är naturligtvis något vi behöver komma till rätta med, säger Magnus Roglert, chef enheten för förvaltningsrätt, hos Polismyndigheten.

Han fortsätter:

‒ Vi jobbar på ett flertal olika tekniska lösningar för att hantera detta, men som en initial åtgärd så har passbokningarna blivit personliga. Det betyder att man uppger sitt namn vid själva bokningen. Det nya systemet är ett första steg för att stävja missbruket av att en person bokar upp flera tider, säger Magnus Roglert.

Polisen undersöker också andra möjligheter för att få ner köerna till passexpeditioner.

För att hantera den akuta och uppkomna situationen ser vi även över om vi kan omfördela resurser. Konkret betyder det att vi tar personal från annan verksamhet för att bemanna våra passexpeditioner, står det på polisens hemsida.