STOCKHOLM

Odlingsintresset är rekordstort i Stockholm och har ökat markant under pandemin, men trots att tusentals stockholmare köar för en kolonilott så planerar kommunen inga nya. Det kommunen istället erbjuder är gratis mark för att stadsodla i pallkrage – hittills har ingen anmält intresse.

 

Många koloniträdgårdsföreningar har tvingats stänga sina köer på grund av trycket från alla som söker kolonilott. På Södermalm, där söktrycket är störst har Långholmen stängt kön preliminärt fram till år 2024 för att de 700 som köar inte har en chans att få en lott inom en överskådlig tid. Med nuvarande omsättningstakt skulle det ta 145 år för nyanmälda att få en lott. Det uppmuntras till fler gemensamhetsodlingar eftersom konkurrensen om stadens mark är stor.

 

Stockholms stad har cirka 4 150 odlingslotter och drygt 3 300 lotter med stugor på, och de är ojämt fördelade över staden. Flest finns det i Skarpnäck och Bromma, på Södermalm och i Söderort – längs med gröna linjen.

 

Källa: DN