Sedan den ryska invasionen av Ukraina startade samarbetar myndigheter och organisationer för att identifiera och hjälpa utsatta människor som kommer till Sverige. Farhågorna om att kvinnor som flytt kriget i Ukraina ska utnyttjas i prostitution och människohandel har i flera fall besannats.

Enligt jämställdhetsmyndigheten är det svårt för kommuner och socialtjänst att veta vilka som uppehåller sig i kommunen när personer från Ukraina hämtats av privatpersoner eller frivilliga organisationer.

-Vi har därför satsat på att nå ut med information om hur viktigt det är att registrera sig hos Migrationsverket. Det finns även en risk för desinformation för att försöka vilseleda människor på flykt. Det är en metod som förövare delvis brukar ta till för att potentiella offer för människohandel inte ska veta hur de söker skydd eller tillgodogör sig sina rättigheter, säger Tove Stenqvist, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Enligt Tove Stenqvist ökar risken för sexuell exploatering då majoriteten av de som är på flykt är kvinnor och barn.