Grund- och förskolenämnden har beslutat om ökad vistelsetid på förskola.

Det blir en stegvis återgång till 30 timmars tid för barn som har föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga.

Beslutet om utökningen gäller från 1 Juli och det kommer att bli en successiv ökning då förskolorna har haft och fortfarande har ett ansträngt läge på grund av covid-19.

Läs mer om det på http://haninge.se