Vad säger internationell rätt om Putins invasion av Ukraina? Det är en fråga som många ställer sig i kölvattnet av Rysslands militära aktioner i landet. Europeiska unionen har infört många sanktioner mot Ryssland och det ryska ledarskapet som svar på Rysslands agerande, men vad säger egentligen internationell rätt?

Europeiska unionen har infört ett flertal sanktioner mot Ryssland och den ryska statsledningen, som svar på landets militära insatser i Ukraina. Den svenska regeringen har beslutat att förbjuda rysk flygtrafik över sitt territorium och uppmanar bland annat till bojkott av idrottsliga utbyten med Ryssland.

Den juridiska sidan av saken är lite mer komplicerad än så. Enligt vissa experter hade Ryssland redan innan den stora attacken mot Ukraina den 24 februari 2022 begått flera betydande brott mot internationell rätt.

Pål Wrange, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet och föreståndare för Stockholm Centre for International Law and Justice, säger att Rysslands agerande i Ukraina är ett tydligt exempel på provokation och krigshandling, enligt internationell rätt. Detta motiverar till och med militära åtgärder mot Ryssland från andra länder enligt artikel 51 i FN-stadgan.

Med tanke på att det inte är troligt att detta kommer att ske inom den närmaste tiden – eller kanske någonsin – vilka praktiska åtgärder kan vidtas för att hålla Putin ansvarig?

En möjlighet är att ställa Putin inför en internationell domstol, till exempel Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag. Detta skulle kräva en hänvisning från FN:s säkerhetsråd, vilket är osannolikt med tanke på att Ryssland har vetorätt. Ett annat alternativ är att inrätta en internationell ad hoc-tribunal för brottmål, vilket gjordes för f.d. Jugoslavien och Rwanda. Detta skulle dock också kräva ett godkännande från säkerhetsrådet, vilket återigen är osannolikt med tanke på det ryska motståndet.

Sanktioner är ett annat verktyg som kan användas för att utöva påtryckningar på Ryssland. Wrange säger att även om de kanske inte har någon direkt inverkan på Putin själv kan de göra livet svårt för hans omgivning och göra det svårare för honom att resa internationellt. Han tillägger att sanktioner också kan användas som påtryckningar på Ryssland i samband med förhandlingar om ett eldupphör eller en uppgörelse i Ukraina

Slutligen kan yttrandefriheten begränsas i krigstid. Wrange säger att detta är tillåtet enligt internationell rätt så länge det är nödvändigt och proportionerligt. Med andra ord kan censur endast användas för att skydda den nationella säkerheten och den allmänna ordningen, inte för att undertrycka opposition mot regeringen eller militära åtgärder.

Håll dig uppdaterad om internationell rätt och kriget i Ukraina genom att följa oss på  https://www.facebook.com/telegraferna