Haninge kommuns valnämnd ska ha möte 5/4 och då bestäms förmodligen hur kommunen skall agera avseende distribution av valsedlar. Vallagen stipulerar att skyldigheten innefattar ansvar för att distribuera partivalsedlar för partier som har tagit mandat i föregående val. Det finns dock inget hinder att göra mer än det som krävs av dem.
Nyligen skickade vi i Medborgerlig Samling hemställan till valnämnden samt individuella mail till samtliga ledamöter i valnämnden. För ett nytt parti så är det av intresse att kommunen åtar sig att distribuera även våra partivalsedlar, främst för att det är en logistisk mardröm att fara runt och distribuera valsedlar själv till samtliga vallokaler.
Risken är dock överhängande att nämnden beslutar att inte göra mer än vad lagen kräver och sedan vid frågor hänvisas frågeställare till det redan fattade beslutet. Ledamöterna i valnämnden har här chansen att visa upp att Haninge är i framkant i Sverige för den kommunala demokratin genom att alla partier blir behandlade jämlikt och får samma, rättvisa förutsättningar. Utöver demokratiaspekten så bidrar ett samlat distribuerande till miljö- och klimatnytta då det minskar antalet resor till kommunens olika vallokaler. Slutligen hjälper det till att begränsa spridningen och smittan av COVID-19 genom att begränsa antal personer som måste interagera i samband med valsedelsdistributionen.
Vi i Medborgerlig Samling hemställer därför om att kommunens valnämnd distribuerar även våra partivalsedlar och namnvalsedlar till förtidsröstningslokaler och vallokaler inför valet 2022 till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige på samma sätt som för övriga partier som sitter i riksdagen, regionen och kommunen.
Vi ämnar att distribuera valsedlar till kommunen på anvisat sätt och ange eventuell fördelning av valsedlar per vallokal.
Sebastian Sandh
Ordförande Medborgerlig Samling Haninge