Hur kommer det sig att Amerika inte döptes efter upptäckaren Columbus? Och vad har namnet Amerika att göra med någonting? Jag förklarar.