VÄRMDÖ

Värmdöbornas utsatthet för våld, stöld och skadegörelse har minskat sedan tidigare – det slås fast i den trygghetsmätning som Värmdö kommun gjort. Mätningen är en del av kommunens trygghetssatsning 2021 och ligger till grund för ett fortsatt trygghetsskapande i kommunen.

Polisen i lokalpolisområde Nacka fastslog i höstas att Värmdö ska räknas som en trygg kommun, bland annat med grund i den låga brottsstatistiken. Liknande indikationer gick även att urskilja för det lokalpolisområde (Nacka, Tyresö & Värmdö) som kommunen ingår i, om man ser till den stora nationella trygghetsundersökningen som genomförs årligen av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och som även den publicerades nyligen.

Under september hölls två trygghetsvandringar med efterföljande workshops i Hemmesta och Gustavsbergs centrum med koppling till kommunens undersökning och resultatet av den. Till vandringarna bjöds berörda aktörer i de aktuella områdena in för att delta, med förhoppning att möjliggöra ett bredare samarbete och i förlängningen uppnå en större effekt av trygghetsarbetet.

Den 25 november hålls också det första av tre planerade digitala trygghetswebbinarier som Värmdö kommun bjuder in allmänheten till. Läs mer om de olika webbinarierna och dess inriktningar via www.varmdo.se/trygghetswebbinar