I Stockholms län har förrådsstölderna ökat. Värst är det i Stockholms kommun. Det meddelar idag försäkringsbolaget IF efter en kartläggning från Brås färska siffror. 

Källare och vindar är mer drabbade än bostäder. [wpdiscuz-feedback id=”vx6t316d8b” question=”Är detta något som hänt dig? och du fick du hjälp?” opened=”0″]Är detta något som hänt dig? och du fick du hjälp?[/wpdiscuz-feedback]

”När coronapandemin slog till blev det än mindre fokus på bostäder där människor var hemma och en större styrning mot förrådsutrymmen. Ofta är det golf- och skidutrustning, samt väskor och verktyg som stjäls, säger Jenny Rudslätt, skadechef på försäkringsbolaget If och fortsätter. – Tänk på att aldrig förvara stöldbegärlig egendom av högt värde i förråd, då riskerar du att bli utan ersättning. Hemelektronik och exklusivare märkesväskor är exempel på egendom som inte ersätts om de förvaras utanför bostaden”.

 

Antalet anmälda vinds- och källarinbrott har de senaste åren sett ett tydligt uppsving och utgör en allt större andel av alla anmälda inbrottsstölder. Under 2021 gjordes ungerfär lika många anmälningar om förrådsstölder som året innan, medan bostadsinbrotten minskade.

I Stockholms län anmäldes 4 583 förrådsinbrott under år 2021. Det är färre än året innan (−5 procent).

Över längre tid däremot ökar antalet inbrott. Åren 2019–2021 anmäldes tio procent fler förrådsinbrott per hushåll i Stockholms län än åren 2014–2016. I till exempel Vallentuna kommun har anmälningarna ökat betydligt (+164 procent).

Men det finns också exempel på kommuner i Stockholms län där anmälningarna om vinds- och källarstölder minskat över tid. I till exempel Lidingö har anmälningarna gått ner med 38 procent de senaste fem åren.

”De senaste åren har vi sett att allt fler inbrott sker när folk är hemma. Därför är det viktigt att alltid ha låst ytterdörr, säger Jenny Rudslätt i pressmeddelandet”

 

Klicka för att förstora

Flest i Västmanland, minst i Gotland

Jämfört med andra län är antalet anmälningar i Stockholms län varken exceptionellt högt eller lågt. Västmanlands län rapporterade under 2021 flest förrådsinbrott per hushåll, medan Gotlands län hade lägst antal.

Skillnaderna här är markanta. Antalet anmälda inbrott per hushåll är mer än 15 gånger så stort i Västmanland som på Gotland.

Klicka för att förstora

Bland kommunerna i Stockholms län anmäldes flest vinds- och källarstölder i Stockholm, sett till antalet hushåll (6,7 per 1 000 hushåll).

Flest anmälningar i januari

Förrådsinbrotten brukar, generellt, vara vanligast under de mörka höst- och vintermånaderna. I Polisregion Stockholm, som Stockholms län tillhör, var januari den månad då det anmäldes flest vinds- och källarinbrott under 2021 (562 stycken), jämfört med 252 i juli då antalet var lägst.

Klicka för att förstora

Trolig pandemieffekt

Medan förrådsstölderna alltså gått upp de senaste åren ligger bostadsstölderna på en historiskt låg nivå. År 2021 anmäldes 3 752 inbrottsstölder i villor och lägenheter i Stockholms län. Det innebär att det alltså anmäldes fler stölder i förråd än i bostäder i länet.

I riket som helhet är antalet inbrott lägre än på många decennier.

”Inbrottsfrekvenserna har under en längre tid haft en nedåtgående trend som fortsatt under 2021. Minskningen under 2021 var dock större jämfört med tidigare år, framförallt i bostäder, enligt Ifs egna siffror. Inbrotten minskar mest i storstäderna, framförallt i Stockholm, men även i förortskommuner till storstäder, framförallt i Stockholmsområdet, säger Jenny Rudslätt, skadechef på försäkringsbolaget If.

– Vår bedömning är att minskningen inte är permanent, utan en effekt av pandemin. Vi tror att inbrotten kommer öka igen när fler återgår till kontoren.

– Många av inbrotten begås av utländska ligor. Minskningen under coronapandemin kan bero på att de internationella ligorna inte reser hit i lika hög utsträckning, säger Jenny Rudslätt”.

Tips från If: Så stoppar du tjuven

  • Se till att ha ett lås avsett för ytterdörrar och ha dörren låst även när du är hemma. Elektromekaniska låssystem har ofta fördelen att de kan låsas automatiskt efter in- eller utpassering. Flertalet kan även låsas från distans vilket förenklar möjligheten att säkra låsta dörrar.
  • Bor du i hus eller har lägenhet i markplan ska du ha lås även på fönster, balkong- och altandörrar.
  • Starta Grannsamverkan i ditt bostadsområde. Prata med dina grannar och håll koll på området eller trappuppgången tillsammans.
  • Se till att du har bra utomhusbelysning vid alla entréer till huset, även på baksidan. Det finns sensorstyrda lampor som tänds när någon närmar sig dörren.
  • Märk dina värdesaker med MärkDNA​ och skriv upp dem på en inventarielista. Sätt upp MärkDNA-dekaler på utsidan av bostaden, det har en avskräckande effekt enligt kriminologerna vid Malmö Högskola.
  • Låt inte värdesaker ligga framme så att de syns genom fönster och altandörrar. Förvara gärna dyrbara smycken, pass och andra värdesaker i kassaskåp, säkerhetsskåp eller bankfack.
  • Låt bostaden se bebodd ut även om du är bortrest. Använd timer till belysning, låt kläder, böcker och tidningar ligga framme så att det ser ut som att du är hemma. Be någon ta hand om posten, skotta snö på vintern och klippa gräset på sommaren, och lägga sina sopor i din soptunna etc.
  • Lås fast cyklarna om de förvaras utomhus. Samma sak gäller för stegar.
  • Förvara inget av högt värde i källare och vindsförråd. Se till att ha bra lås.

Tabeller

Antal anmälda källar- och vindsinbrott i kommunerna i Stockholms län

Kommun Antal (2021) Per 1 000 hushåll Ökning/minskning (fem år)
Botkyrka 72 2,0 −13 % 
Danderyd 13 1,0 −7 % 
Ekerö 3 0,3 +48 % 
Haninge 86 2,2 −29 % 
Huddinge 154 3,4 +11 % 
Järfälla 108 3,2 +24 % 
Lidingö 35 1,7 −38 % 
Nacka 92 2,1 +49 % 
Norrtälje 43 1,4 +52 % 
Nykvarn 5 1,1 −26 % 
Nynäshamn 37 2,8 −6 % 
Salem 18 2,7 +2 % 
Sigtuna 59 3,0 −21 % 
Sollentuna 53 1,8 −30 % 
Solna 165 4,0 +1 % 
Stockholm 3 099 6,7 +16 % 
Sundbyberg 102 4,1 +50 % 
Södertälje 207 4,9 −15 % 
Tyresö 51 2,5 −5 % 
Täby 45 1,5 −17 % 
Upplands Väsby 39 1,9 +29 % 
Upplands-Bro 43 3,5 +71 % 
Vallentuna 23 1,7 +164 % 
Vaxholm 4 0,8
Värmdö 18 1,0 −7 % 
Österåker 9 0,5 +50 % 
Förändringen över tid är uträknad som antalet anmälda inbrott per hushåll under 2019–2021 delat med antal anmälningar åren 2014–2016.
”-” betyder att data saknas.

Metod

Den här nyheten bygger på preliminär statistik för 2021 från Brottsförebyggande (Brå) rådet över antalet anmälda brott.

När vi här talar om ”förrådsinbrott” avser vi de brott som Brå kategoriserar som inbrottsstöld i källare och på vind.

Vid jämförelser mellan län och kommuner har vi räknat på antalet anmälda brott i förhållande till antalet hushåll i kommunen/länet. Uppgifter om antalet hushåll kommer från SCB.

”Förändring över tid” har vi räknat ut som medeltalet för antalet anmälda brott per hushåll de senaste tre åren (2019–2021) i förhållande till antalet anmälningar år 2014–2016.

Brå presenterar inte själva statistik på länsnivå. För att ändå få en bild av situationen i alla län har vi summerat antalet anmälningar i länets kommuner. Det innebär att anmälningar, där det inte bokförts någon kommun, saknas i den här sammanställningen.