Ryssland/Ukraina konflikten har återigen belyst betydelsen av källkritik, särskilt för dem som använder sociala medier.

Rysslands konflikt med Ukraina har kretsat kring teman som desinformation, falska nyheter och relevansen av källkritik. Kajsa Falasca är docent vid Mittuniversitetet som studerar politisk kommunikation i det moderna medielandskapet. Så här svarar Kajsa Falasca på frågor kring källkritik i ett pressmeddelande.

Vad ska jag tänka på när jag tar in fakta om kriget?

− Det första är precis som alla säger, källkritik. Det gäller att vara noga med att titta på vart informationen kommer ifrån, speciellt på sociala medier. Det är viktigt att fundera på vem det är som har publicerat den här informationen. Krig är inte bara ett fysiskt krig utan det blir också ett informationskrig. Olika sidor i en konflikt kommer att vilja påverka, både vad människor tänker och tycker, hur man agerar och vilken bild som målas upp utav de olika sidorna och av de som är involverade i konflikten. Säger Kajsa Falasca.

Hur ser jag skillnaden mellan sann och falsk information?

− I dagens informationssamhälle kan det vara rätt svårt att se om det är sant, eller om det är någon slags desinformation där någon vill missleda mig in på något som inte är sant. Extra svårt är det ju när man tittar på vad man kan göra med bilder, det som kallas för deepfakes, alltså vad man kan göra med rörlig bild. Men, man kan alltid googla på både bilder och filmer för att se om det står någonting skrivet om dem, eller om det uppmärksammas att det här är påhittat. Men, man bör vara medveten om att det är väldigt lätt att man tar till sig en massa saker som kanske inte alls är sanna eller riktiga.

Vilka källor ska jag undvika till varje pris?

− Framförallt sociala medier, där går det väldigt snabbt och det är väldigt många som vill påverka. Kriget i Ukraina kallar ju en del för det första ”Tiktok-kriget”. Tiktok är en plattform där det sprids väldigt mycket fake news, men också desinformation där man försöker vilseleda människor. Det är fler och fler som benämner kriget i Ukraina som Tiktok-kriget eftersom väldigt mycket publiceras på den plattformen och för att den växer mest och snabbast just nu.

Källa: miun.se/  Artikeln